w3c

w3c

Zwrot towaru

Jak zwrócić towar

 1. Ważne! Należy skorzystać z formularza zwrotu towaru. Formularz jest dostępny TUTAJ.
 2. Ważne! Wysłać go drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl.
 3. Prosimy o wydrukowanie formularza, a następnie jego podpisanie i dołączenie do zwracanego towaru.
 4. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny. Produkt powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu  tak zabezpieczony aby w transporcie nie uległ uszkodzeniu. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 5. Zwracany towar wraz z dowodem zakupu (paragonem, fakturą lub potwierdzenie wpłaty) należy odesłać na adres podany w formularzu zwrotu.
 6. Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 14 dni roboczych (termin ten jest nieprzekraczalny)na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt. Koszt pokrywa Kupujący.
 7. Koszt opakowania i przesyłki zwracanego produktu ponosi Klient.


Pytania dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl.

Informacje dodatkowe:

1.     Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Drapaczek.

2.     Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera! Po ewentualnym stwierdzeniu uszkodzenia towaru, prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (na specjalnie do tego przeznaczonych druczkach kurierskich) i poinformowanie Drapaczek o zaistniałej sytuacji.

3.     Drapaczek nie ponosi odpowiedzialności ani za wady fizyczne, o których wiedziałeś w chwili zawarcia umowy, ani za te, które powstały po wydaniu Tobie towaru, z przyczyn innych niż istniejące w towarze w chwili jego wydania. W szczególności, Drapaczek nie odpowiada za wady powstały wskutek niewłaściwego użytkowania, braku wymaganej konserwacji lub używania niezgodnie z przeznaczeniem.

4.     Masz prawo odstąpić od umowy i zwrócić kupiony towar będący w niezmienionym stanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

5.     Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, czyli w takim, który pozwoli na dalszą jego sprzedaż.

6.     Jeżeli stwierdzimy, że zwrócony towar znajduje się w stanie gorszym (zadrapania, ślady po zębach, zabrudzenia, zmieniony zapach, dziury)  niż wymaga tego ustawa o Prawach konsumenta i jego wartość została zmniejszona, dokonamy potrącenia należnego nam odszkodowania

7.     W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

8.     Możesz go wypakować, oglądnąć, zapoznać się z nim pod kątem oceny jego właściwości i walorów użytkowych, sprawdzić czy jest kompletny, nie posiada wad oraz czy jest zgodny z opisem zamieszczonym w ofercie.

9.     Pamiętaj, że sprawdzenie towaru nie oznacza jego swobodnego użytku.

10. Ślady na produkcie typu sierść, brud itd. należy wyczyścić i doprowadzić produkt do stanu w jakim został dostarczony przez producenta. Poszczególne części zestawu należy zapakować w oryginalny sposób jak otrzymany od producenta. 

11. Towar, który zwracasz musi być kompletny. Pamiętaj o zapakowaniu wszystkich akcesoriów, które do Ciebie wysłaliśmy.

12. Koszt opakowania i przesyłki zwracanego produktu ponosi Klient

Reklamacja towaru

Jak reklamować towar:

 1. Należy sporządzić odpowiednie (tj. skierowane na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl, określające żądanie reklamacyjne, opisujące wadę i wskazujące datę jej wykrycia, zawierające dowód zawarcia umowy/zakupu oraz Twoje dane kontaktowe) zgłoszenie reklamacyjne, albo skorzystać z wiarygodnych wzorów (np. zawartych w serwisie UOKIK).
  Możesz skorzystać z naszego formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz jest dostępny
  TUTAJ.
 2. Prosimy o wydrukowanie formularza, a następnie jego podpisanie.
 3. Ważne! Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. dopisek "REK DRAPACZEK", numer zamówienia,
  2. odpowiednie zgłoszenie reklamacyjne (oryginał lub skan), w tym dowodu zakupu (np. paragon, faktura, potwierdzenie wpłaty), zdjęcia wykrytej wady towaru lub sporządzony film, kopie protokołu szkody – jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktu w trakcie transportu.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Pracownik Działu Reklamacji poinformuje Ciebie mailowo o statusie reklamacji oraz o tym czy reklamowany towar musi zostać przesłany do Drapaczek*.

Jeżeli towar będzie zwracany, prosimy o zapakowanie go wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym i odesłanie na adres Drapaczek podanym w formularzu reklamacyjnym.

Prosimy o zabezpieczenie towaru przed możliwymi uszkodzeniami w transporcie.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem na koszt odbiorcy ani towarów odesłanych w kopertach.

Jeżeli klient  wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający zwraca konsumentowi koszty przesyłki reklamacyjnej do wysokości najtańszej opcji wysyłki rejestrowanej dostępnej w danej ofercie.      


Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl

                                                            Warunki reklamacji

§1

Postanowienia Ogólne

Wady, które nie podlegają reklamacji 

1.  Reklamacji nie podlegają wady, które są skutkiem niewłaściwego użytkowania drapaków (jego elementów, transporterów oraz legowisk.

2.    Reklamacji nie podlegają:

 • w przypadku drapaków: zniszczenia elementów drewnianych, liny sizalowej, maty sizalowej oraz materiałów tapicerskich (materiał pluszowy, materiał obiciowy typu ratan i inne) gdyż są one materiałami eksploatacyjnymi – podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania produktu przez koty (drapanie, gryzienie) i ich zużycie nie jest podstawą reklamacji oraz świadczeń gwarancyjnych z wyłączeniem przypadków stwierdzenia wady materiałowej lub wykonania po otrzymaniu i oględzinach produktu lub wady niejawnej wykrytej podczas użytkowania.
 •  w przypadku plecaków, transporterów, legowisk: zniszczenia materiałów oraz elementów z których są wykonane/uszyte (z wyłączeniem przypadków stwierdzenia wady materiałowej lub wykonania po otrzymaniu i oględzinach produktu lub wady niejawnej wykrytej podczas użytkowania). Materiały podlegają gryzieniu i drapaniu w skutek czego możliwe jest uszkodzenie tychże materiałów podczas eksploatacji przez zwierzę.

Ważne! W przypadku gdy zwierzę po umieszczeniu w plecaku/ transporterze cały czas drapie materiał i gryzie próbując się wydostać należy bezzwłocznie je wypuścić by zapobiec powstaniu trwałego uszkodzenia, które uniemożliwi transport zwierzęcia.

Przy takich zachowaniach stwierdza się, że zwierzę nie nadaje się do transportu w zamknięciu.

Jeśli klient zlekceważy wyraźne próby uwolnienia się z transportera zwierzęcia w postaci notorycznego drapania i gryzienia materiału i gdy dojdzie do powstania jakichkolwiek uszkodzeń z tego tytułu Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględnienia reklamacji.

 • uszkodzenia powstałe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych, takich jak:
 • uszkodzenia mechaniczne – np. uderzenia, otarcia, itp.,
 • uszkodzenia spowodowane kontaktem z negatywnymi warunkami atmosferycznymi w tym z wilgocią lub ekspozycją na światło słoneczne,
 • niewłaściwej konserwacji - np. użycia środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • braku należytej konserwacji np. trwałe zabrudzenia, nie dokręcenia poluzowanej śruby lub innych elementów konstrukcyjnych,
 • nadmiernego przeciążenia (np. stawania lub siadanie na drapaku itd.).

3.       Reklamacja nie obejmuje skutków samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, napraw (np. klejenia),     przeróbek lub zmian konstrukcyjnych drapaków i innych produktów.

4.       Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, nie mogą być przedmiotem reklamacji.

5.       Reklamacja nie obejmuje także właściwości charakterystycznych użytych materiałów a także zmian spowodowanych normalnym zużywaniem się materiałów.

6.       Produkt "drapak dla kota" spełnia następujące funkcje:

·       umożliwia drapanie,

·       umożliwia gryzienie,

·       umożliwia rozrywanie materiału pluszowego oraz sznurka sizalowego/jutowego/papierowego.

Materiały te ulegają naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji tj. niszczeniu przez zwierzę.

7.       Właściwością/Cechą produktu "drapak dla kota" jest niszczenie przez zwierzę wszystkich elementów drapaka takich jak: materiał pluszowy, sznurek sizalowy/jutowy/papierowy, maty sizalowe, tuby papierowe, płyty wiórowe/pilśniowe, dołączone zabawki.

8.       Celem produktu "drapak dla kota" jest umożliwienie zwierzęciu niszczenia produktu.

§2

Obowiązki gwaranta 

1.       Gwarant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

2.       Gwarant w przypadku uznania reklamacji zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy następnie jeżeli nie jest ona możliwa do wymiany na nowy (tylko w przypadku gdy jest na stanie magazynowym) uszkodzonego elementu w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dostarczenia produktu do naprawy.

3.       Gwarant przewiduje możliwość udzielenia upustu cenowego od ceny netto adekwatnego do stwierdzonej wady fabrycznej po decyzji działu reklamacji o niemożliwości naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: